114DNS

域名/CDN/SSL

好用的8组免费DNS服务器

3

发布于 13年前 (2011-04-28)

鉴于国内宽带服务提供商的流氓行为,建议使用这几组DNS服务器。 1、Google Public DNS DNS: 8.8.8.8 8.8.4.4 2、OpenDNS DNS: 208.67.222.222 208.67.220.220 3、Norton DNS DNS: 198.153.192.1 198.153.194.1 4、114DNS 纯净 无劫持: 114.114.114.114 和 1...

阅读(2730)评论(1)赞 (0)