Dedicated:$35/月/E3-1270/8GB内存/1TB硬盘/10TB流量/DDOS/洛杉矶/达拉斯/芝加哥

lisahost.com

Dedicated,美国老牌商家,提供美国VPS、独立服务器等,主营独立服务器。独服数据中心有洛杉矶、西雅图、达拉斯、芝加哥、亚特兰大、纽约等,免费10Gbps DDOS防护。

CPU:Intel® Xeon™ E3-1270
内存:8 GB DDR3
空间:1 TB 或 120 GB SSD
流量:10 TB / 月(1Gbps端口)
IPv4:5(/29)
$34.99/月

CPU:Intel® Xeon™ E3-1230
内存:8 GB DDR3
空间:2 x 2 TB
流量:10 TB / 月(1Gbps端口)
IPv4:5(/29)
$39.99/月

CPU:Intel® Xeon™ E3-1270
内存:8 GB DDR3
空间:2 x 1 TB
流量:10 TB / 月(1Gbps端口)
IPv4:5(/29)
$39.99/月

官网购买https://dedicated.com/dedicated-servers

数据中心和速度测试
洛杉矶:162.251.166.39 // http://lg.ladedicated.com/1GB.test
西雅图:64.42.177.4 // http://lg.seadedicated.com/100MB.test
达拉斯:63.251.42.100 // http://lg.daldedicated.com/100MB.test
芝加哥:103.214.111.228 // http://lg.chidedicated.com/100MB.test
纽约:66.23.200.20 // http://lg.nycdedicated.com/100MB.test
亚特兰大:64.42.181.3 // http://lg.atldedicated.net/100MB.test

 

    所有主机信息仅是为及时分享并收录,不做推荐!