Clouding.io:€3/月/1G内存/5GB SSD空间/不限流量/KVM/欧洲

         

Clouding.io,西班牙商家,主要提供欧洲KVM VPS,有一定的DDOS防护。注册送5欧元,需要验证信用卡。

KVM SSD 1
vCPU: 1/2
内存: 1 GB
空间: 5 GB SSD(RAID-10)
流量: 不清楚
IPV4: 1
€3/月

KVM SSD 2
vCPU: 1
内存: 2 GB
空间: 10 GB SSD(RAID-10)
流量: 不清楚
IPV4: 1
€6/月

官网购买:https://clouding.io/en/

 

评论 1

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址
  1. lalala国内的信用卡验证无法通过,而他家不像Vultr另有人工验证程序,因此没法用回复